Menu Wat is Impuls? Aanmeldprocedure Plaatsingsvoorwaarden Opvangaanbod Locaties Huisregels Voorzieningen elders Opvang op maat Maatschappelijk nut Visie Financieel draagvlak Organisatiestructuur Statistieken Blijf geïnformeerd Steun Impuls Contact Actueel Archief Jaaroverzicht
Impuls is een algemeen opvangcentrum in Maastricht voor mensen in acute huisvesting- en/of psychosociale nood. Impuls biedt dag- en nachtopvang, dat wil zeggen: een gastvrij en veilig onderdak n begeleiding.

Impuls bestuurlijk gefuseerd met RIMO en RIBW Heuvelland & Maasvallei
Per 1 januari 2013 zijn Stichting RIMO, RIBW Heuvelland & Maasvallei en Algemeen opvangcentrum Impuls bestuurlijk gefuseerd en is als holding de LEVANTOgroep opgericht. Vanwege de actuele en toekomstige ontwikkelingen in de samenleving en in de zorgsector is het van groot belang om te zorgen voor een sterke strategische positie van onze organisatie.

Deze samenwerking in de vorm van een bestuurlijke fusie biedt voordelen. Onder andere vanuit het oogpunt van innovatie, schaalgrootte en kwaliteit van ondersteunende diensten. Ook biedt de bestuurlijke fusie mogelijkheden om kwalitatief betere, op maat geschreven zorg te leveren aan de clint.

Impuls blijft als zelfstandige werkmaatschappij bestaan. Als onderdeel van de LEVANTOgroep biedt Impuls samen met RIMO en RIBW H&M een gedifferentieerd aanbod van diensten op het gebied van Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang in Zuid-Limburg. We hanteren hierbij de visie dat actieve deelname aan de samenleving een belangrijke voorwaarde is voor een betekenisvol en zingevend leven. De missie van de LEVANTOgroep is dat iedere clint als volwaardig burger deel uitmaakt van de maatschappij.

Download brochure LEVANTOgroep.

Voor wie is Impuls bedoeld?
Impuls is bedoeld voor dakloze mannen en vrouwen vanaf 18 jaar, eventueel met kinderen, afkomstig uit de regio Maastricht-Heuvelland en in staat tot zelfstandig wonen. Dus niet bedoeld voor hen die dagelijkse verzorging of verpleging nodig hebben. Kortom: voor gewone mensen in een tijdelijk buitengewone situatie.

Hoelang wordt opvang geboden?
Het verblijf bij Impuls dient zo kort mogelijk te zijn tot maximaal zes maanden. Verlengen kan alleen bij concreet uitzicht op huisvesting op de iets langere termijn.

De kosten van opvang
  • Eenmalige borgsom: € 150,-
  • Dr. van Kleefstraat 29: zit/slaapkamer € 15,- per dag + € 1,- voor elke extra persoon
  • Lage Barakken 5 en 9: appartementen € 18,- per dag + € 1,- voor elke extra persoon
De borgsom en 30x de dagvergoeding dient vooruit te worden betaald f een garantiestelling van betaling.

Hoe is de gang van zaken tijdens het verblijf?
  • Appartement: Bij een verblijf in een opvanghuis met gemeubileerde appartementen zal de gang van zaken waarschijnlijk niet veel anders zijn dan wat u normaal gewend bent. Immers, achter de hoofdingang van het opvanghuis bevinden 4 5 appartementen met elk een eigen voordeur en voorzieningen, zoals een keukenblokje, douche en toilet. De bewoners wonen dus 'op hun eigen'.
  • Zit/slaapkamer: Bij een verblijf in een opvanghuis met gemeubileerde zit/slaapkamers zult u vaker bewoners van het opvanghuis ontmoeten. Immers, u deelt met hen de huis- en recreatiekamer, keuken, wasserette, tuin etc.
U bepaalt overigens zelf uw dagritme van slapen en opstaan, van werk of andere dagbesteding, van uitgaan en thuiskomen, van huishoudelijk werk, inkopen en koken et cetera.

Overleg en voortgang
Gemiddeld nmaal per maand is er een huisoverleg van bewoners en de gastheer / gastvrouw. Bij een kop koffie worden zaken besproken die de bewoners aangaan; gn persoonlijke zaken. Zo'n bijeenkomst duurt doorgaans een uurtje. De datum en tijd vindt u op het publicatiebord.

Periodiek vindt er een individueel voortgangsgesprek plaats. Daarin zal met u stil worden gestaan bij het 'stappenplan' en bij de voortgang van uw verblijf in het opvanghuis.
Zoeken


Deze pagina is
bijgewerkt op

Naar boven
Home